bayaqkı

bayaqkı
sif. Bir az əvvəlki, bir az əvvəl olmuş. <Şahnisə xanım:> Tanrının qüdrətinə şükür! Bayaqkı tufan, indiki gözəlliyə bax! Ç.. İzi də qalmamışdır, bayaqkı yorğunluğun. R. R.. Sükutu Əziz pozub, Gülsabahın bayaqkı eyhamlı suallarına cavab verməyə başladı. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • alt-üst — z. Qarmaqarışıq, pozğun, nizamsız, bərbad bir halda. Gəldim bütün kağızlarımı alt üst gördüm. Altını üstünə çevirmək – bax alt üst etmək (eləmək) 1 ci mənada. Gecə yarısı <qorodovoylar> Feyzullanın arvadını, uşaqlarını ürəkqopma azarına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağırtı — is. Çığırtı, nərə; bağırma səsi. Birdən Qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. S. S. A.. // Səs küy, qışqırtı, fəryad. Bağırtı salmaq. Bağırtı qoparmaq. – <Əbülhəsən bəy:> Bir bağırtı eşitdim, bu Smirnovun bağırtısı idi. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalxalanmaq — məch. 1. Dalğalanmaq, təlatümə gəlmək. Xəzər çalxalandı, səsində vüqar; Xəzər heç bayaqkı Xəzər deyildi. N. Xəzri. 2. Atılıb düşmək, silkələnmək, yırğalanmaq. Maşın çalxalanır. – Lakin az keçməmiş birdən birə təyyarəmiz havada çalxalanır, bizi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəcəl — sif. 1. Dinc oturmayan, rahat durmayan, nadinc. Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq; Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq. A. S.. Dəcəl uşaq kimi minib; Dəniz ləpələrinə, yellənir. R. R.. Heç on beş il bundan qabaqkı dəcəl uşağa oxşamır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • knopka — <holl.> 1. Kağızı, parçanı və s. ni bərk bir şeyə bərkitmək üçün yastı başlı mıxcıq. Sadıqzadə kağızları knopka ilə bərkidən köməkçilərinə göstəriş verirdi. S. R.. O, knopkaları ehtiyatla çıxarır, abı yerli, zərif naxışlı divar kağızının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsalət — is. <ər.> Fəaliyyətsizlik, hərəkətsizlik; ölgünlük, süstlük, əzginlik, kefsizlik. Çox yatmaq kəsalət gətirər. (Ata. sözü). Bu nə heyrət, bu nə xəcalətdir; Səndə, axır, bu nə kəsalətdir? S. Ə. Ş.. Nə kəsalətlə iş görürsən sən; Niyə bunca… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meh — is. <fars.> Xəfif yel, yüngül, yumşaq yel, sakit külək. Meh əsir. Meh gəlir. – Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən; İsti yoxdur, hələ var bir balaca meh gecədən. A. S.. İndi çöldə xəfif meh əsdiyi üçün hava bayaqkı qədər bürkü deyildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pişim-pişimlə — z. Mehribanlıqla, oxşaya oxşaya, acıqlandırmadan, dilə tutaraq. Mahmud pişim pişimlə ürgəni yedəkləyib, yenə bulağın qırağına gətirəndə Minarə nə üçünsə bayaqkı maralları xatırladı. M. Hüs.. <Koxa:> Tutmağa çalışdım bunları dilə; Yola… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”